MYBJOB  สร้างรายได้ยังยืน
                   Affiliate By myjob.tht.inธุรกิจ Myjob

by myjob

จัดการโดเมน

ฝ่ายบริการลูกค้า
จันทร์-ศุกร์  09.30 - 15.00 น.

ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
โทร 08-9887-8972
 
รับออกแบบดีไซน์ราคาประหยัด
โทร 08-5911-2315
 
ปรึกษาแผนรายได้ตัวแทนจำหน่าย
โทร 08-4634-3454


 
หรือแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่
service@support.tht.in

ยืนยันราคาเดิมกว่า 10 ปี เคียงข้างคนไทยตลอดไป

คำแนะนำในการกรอกใบสมัครฯ

1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ เพราะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร, การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและความรับผิดชอบด้านการเงิน
3. ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนตัวแทนของ Myjob มาก่อน
4. อย่านำหลักฐานของผู้อื่นมาสมัคร โดยผู้อื่นไม่ทราบเรื่องหรือเข้าใจในธุรกิจนี้
5. ชื่อผู้สมัคร และชื่อบัญชีธนาคารของผู้รับรายได้ต้องตรงกัน จึงจะมีสิทธิได้รับการโอนรายได้ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสมัครแล้ว)

6. Myjob ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการเป็นตัวแทนของท่านในภายหลัง หากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1-4

ข้อมูลการสมัคร
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อภาษาไทย -
ชื่อภาษาอังกฤษ -
จังหวัด
   
โทรศัพท์
อีเมล์
ยืนยันอีเมล์อีกครั้ง
   
รหัสตัวแทนผู้แนะนำ
คลิ๊กที่นี่เพื่อยอมรับข้อตกลง

1.ข้าพเจ้าได้อ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ และเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว โดยยินยอมที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2.ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดที่กรอกข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

Affiliate By myjob.tht.in

Copyright (c) 2006 by Myjob
เว็บในเครือ 
http://web.forex.tht.pw/